Dorian Vladeanu

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific I

Experienta profesionala

1990 - prezent     

Cercetător științific principal gr.I.

2005 - prezent        Consilier consultant al Consiliului de Administrație
al S.C. RAJA. S.A. Constanța - cel mai mare operator regional
de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare din România
2000 - 2004   Vicepresedinte Autoritatea Nationala de Reglementare
in Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (A.N.R.S.C.),
respectiv consilier cu probleme de legislatie si strategii
al presedintelui autoritatii
1993 - 2000   Consultant al Presedintelui Consiliului Judetean Vaslui
Consilier al Directorului General al S.C. AGMUS S.A. Iasi
si la alte intreprinderi, municipii sau Consilii Judetene
1992 - 1996   Conferentiar
1984 - 1987r   Cercetator stiintific
1980 - 1983r   Analist programator

 

Studii

1992 - 1997       

Diplomă de Doctor în Economie
Universitatea ”Al.I.Cuza” - Facultatea de Științe Economice, Economia Industriei, Transporturilor și Construcțiilor - Iași

1983 - 1990  

Diplomă inginer
Universitatea tehnică ”Gh.Asachi” - Iași, Facultatea de Automatizări și Calculatoare

1975 - 1979  

Diplomă economist
Universitatea ”Al.I.Cuza” - Facultatea de Științe Economice, Economia Industriei, Transporturilor și Construcțiilor - Iași

 

Publicatii (selectie)

Cărţi publicate în ultimul deceniu

 1. Diagnosticul serviciilor publice din România, D. Vlădeanu, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2004, 183p.
 2. Strategia de dezvoltare a serviciilor publice din România, D. Vlădeanu, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2004, 121p.
 3. Analiza diagnostic şi strategia de dezvoltare a serviciilor publice de gospodărie comunală, D. Vlădeanu ş.a., Editura “Tribuna economică”, Bucureşti, 2004, 180p.
 4. Simulări manageriale. Teorie şi practică, D. Vlădeanu ş.a., Editura Infomega, Bucureşti, 2005, 290p.
 5. Informatică şi management.  O cale spre performanţă, D. Vlădeanu ş.a., Ed. Universitară, Bucureşti, 2005.
 6. Fundamentarea deciziilor în managementul modern prin tehnici de simulare, D.Vlădeanu – unic autor, Ed. Performantica, Iaşi, 2007, 474p.
 7. Simulări manageriale prin modelare matematică şi tehnici fuzzy. Teorie şi aplicaţii, D. Vlădeanu, Felix STROE, Ov. Gherasim, Ed. Performantica, Iaşi, 2008, 380p.
 8. Administrarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, D. Vlădeanu ş.a., Volumul I, Ed. Performantica, Iaşi, 2009, 348p.
 9. Memoratorul termenilor de bază în managementul şi administrarea serviciilor publice de gospodărie comunală, Vlădeanu D.,Stroe F., Ed. Performantica, Iaşi, 2012, format A6, 118p.
 10. Vlădeanu D., Pivariu C., Stroe F., Lumea si pulsul geostrategic, Ed. Performantica, Iaşi, 2014, 350p.

 

Articole publicate în ultimii 4 ani (2012–2015)

 1. Analiza comparativă a dinamicii serviciilor publice de alimentare cu apă în două zone turistice complementare de tradiţie, Vlădeanu D., NAN C., Gherasim O., Vlădeanu P.D. în “Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile”, Vol. XXVII, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2012, pag. 81-88.
 2. Procesul decizional, între teorie şi practică, Vlădeanu D., Gherasim O., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XX, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2012, pag. 9-13.
 3. Abordări sistemice în definirea strategiilor, Vlădeanu D., Gherasim O., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XX, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2012, pag. 25-29.
 4. Programare liniară cu numere fuzzy elementare, Vlădeanu D., Gherasim O., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XX, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2012, pag. 137-145.Drumuri optimale în grafuri orientate cu numere fuzzy hexagonale ca lungimi ale arcelor, Gherasim O., Vlădeanu D., în “Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, Vol. XVIII, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 180-187.
 5. Propunerea unui soft pentru determinarea drumurilor optimale în grafurile mari, Gherasim O., Vlădeanu D., ., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXIII, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 9-17.
 6. Coordonate cantitative ale restructurării organizatorice şi de personal, Vlădeanu D., Gherasim O., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXI, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 9-17.
 7. Sezonalitatea, factor important în dimensionarea numărului şi cheltuielilor de personal, Vlădeanu D., Gherasim O., Nan C., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXI, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 72-78.
 8. Politici energetice în UE versus România, Vlădeanu D., în “Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile”, Vol. XXIX, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 68-78.
 9. Pământuri rare, pământuri bogate şi geopolitica mondială, Vlădeanu D., în “Pulsul Geostrategic”, Nr.153, 5 Octombrie 2013, Ed. INGEPO Consulting, Braşov,  pag. 28-32.
 10. Politicile energetice între geopolitică şi geoeconomie, Vlădeanu D., în “Pulsul Geostrategic”, Ed. INGEPO Consulting, Braşov, 2013, 4 pag A4 (2 col.).
 11. Vlădeanu D., Gherasim O., Stana G., Criza apei.  Managementul infrastructurii critice, în volumul “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014;
 12. Gherasim O., Vlădeanu D., Metoda lui Hurwicz cu numere fuzzy hexagonale, în volumul “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014;
 13. Gherasim O., Vlădeanu D., Stana G., Metoda lui Laplace cu numere fuzzy octogonale, în volumul “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014;
 14. Vlădeanu D., Geopolitică și globarizare - Metropolă și periferizare, Revista Pulsul Geostrategic nr.161,  februarie 2014, pag. 5-9;
 15. Vlădeanu D., Pulsul geostrategic al Europei Unite, Revista Pulsul Geostrategic nr.162, febr. 2014, pag. 5-8
 16. Vlădeanu D., Geopolitica și criza civilizațională, Revista Pulsul Geostrategic nr.166, aprilie 2014;
 17. Vlădeanu D., Problemele mediului și pulsul geostrategic, Revista Pulsul Geostrategic nr.169, mai 2014;
 18. Vlădeanu D., Provocări la nivel global ale secolului XXI. Criza și securitatea apei, Revista Pulsul Geostrategic nr.170, iunie 2014;
 19. Vlădeanu D., Între geostrategiile viitorului și viitorul geostrategiilor, Revista Pulsul Geostrategic nr.175, august 2014.
 20. Vlădeanu D., Gherasim O., Ordonarea numerelor fuzzy poligonale cu nivele echidistante, în volumul XXVI ”Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2015
 21. Vlădeanu D., The Transhumanist Project: Some Questions and a Political Reading, la International Conference „Humanities and social sciences today. Clasical and contemporary issues”, în volumul “Re-thinking the Political in Contemporary Society: Globalization, Consumerism, Economic Efficiency”, Viorel Vizureanu (editor), Editura PRO Universitaria, Bucureşti, 2015, pag. 99–114.
 22. Vlădeanu D., Interesul național, publicat în revista Pulsul Geostrategic, nr.9/2015.
 23. Vlădeanu D., China versus Occidentul, publicat în revista Pulsul Geostrategic, nr.10/2015.

 

Listă selectivă cu studii elaborate şi predate beneficiarilor  (autor principal)

 1. Studiu de restructurare  RAGCLTC Vaslui, 1998.
 2. Studiu de de analiză-diagnostic SC HITROM SA Vaslui, 1998.
 3. Studiu de restructurare în agricultură - SC AGRO SA Todireşti, 1999.
 4. Studiu de restructurare în agricultură - SC PRODINCOM SA Vaslui, 1999.
 5. Studiu de analiză-diagnostic RADET SA Bucureşti, 2000.
 6. Studiu de analiză-diagnostic Consiliul Judeţean OLT, 2002.
 7. Studiu de analiză-diagnostic RAJA Braşov, 2004.
 8. Studiu de analiză-diagnostic RAJA Constanţa, 2005.
 9. Studiu de analiză-diagnostic C.J. Bacău (pt. operatorii de apă şi canalizare), 2005.
 10. Planul de Afaceri RAJA Constanţa, 2006-2007.
 11. Master-planul pentru RAJA Braşov, 2008.
 12. Diagnosticul serviciului de transport public local - SC  Apă-Canal  Piteşti, 2008. etc

 

Studii de interes naţional şi regional

 • Studiu de diagnoză şi prognoză socio-economică în vederea amplasării şi/sau modernizării aeroporturilor din zona MOLDOVEI (judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Neamţ, Vaslui, Galaţi, Vrancea), 1995, beneficiar: ROMATSA SA Bucureşti.
 • Studiu privind prognoza economico-socială a judeţului IAŞI, 1997, beneficiar: C.J. Iaşi.
 • Studiu  privind dezvoltarea economico-socială a jd. VASLUI, 1998, beneficiar: C.J. Vaslui.