Alina Haller

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific III

Domenii de interes: creștere, dezvoltare şi distropii economico-sociale, comerţ, liberalizare și protecţionism economic.

Experienta profesionala

2008 – până în prezent           

Cercetător ştiinţific III dr.

mai 2014 - august 2015    

Tutore in cadrul proiectului POSDRU 133675,
Inovare si dezvoltarei in structurarea si reprezentarea
cunoasterii prin burse doctorale si postdoctorale
(IDSRC - doc postdoc)

august - noiembrie 2003  

Asistent manager

ianuarie - august 1998  

Economist

 


Studii

2010-2013    

Bursier în cadrul proiectului ,,Societatea bazată pe cunoaştere: cercetări,
dezbateri, perspective",  POSDRU/89/1.5/S/56815 
Analiza metodologică a liberalizării şi protecţionismului economic -
Factori de dezvoltare ai societăţii
Academia Română Filiala Iaşi

2003-2007

Doctor în economie
Exporturile-Factor de dezvoltare şi creştere economică
Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi

2002-2003

Master în comerţ internaţional
Managementul resurselor umane în serviciile internaţionale
Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, FEAA

1998-2002    

Economist/Licenţă
Studii universitare-Departamentu de Tranzacţii Internaţionale,
Secţia Relaţii Economice Internaţionale
Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, FEAA

1993-1997  

Bacalaureat
Studii liceale (matematică - fizică)
Liceul Teoretic ,,Al. I. Cuza” Iaşi

   


Publicatii (selectie)

Volume de autor:
1.    Haller Alina-Petronela, 2013, Protecţionismul într-o economie liberalizată, Iaşi, Editura Tehnopress, ISBN 978-606-687-027-6 (198 de pagini)
2.    Haller Alina-Petronela, 2008, Exporturile-factor de dezvoltare şi creştere economică, Iaşi, Editura Performantica, ISBN 978-973-730-495-7 (301 de pagini)


Volume coordonate:

1.    Haller Alina-Petronela, Gâlea Meda, 2015, Proceedings of the International Conference ,,Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues-Economics", Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN: 978-606-26-0413-4 (299 pagini)

2.    Haller Alina-Petronela, Dămăceanu Romulus-Cătălin, 2015, Crizele şi pieţele emergente, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN: 978-606-26-0341-0 (293 pagini.

3.    Haller Alina-Petronela (coord.), 2013, Management teoretico-practic în condiţii de liberalizare economică, Iaşi: Editura PIM, ISBN 978-606-13-1412-6 (242 de pagini)

La cele de mai sus se adaugă 18 volume coordonate (colectiv de coordonatori) din colecţia Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, (15 volume) şi Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine (3 volume), editate în urma desfăşurării conferinţelor ştiinţifice internaţionale cu acelaşi nume.

Volume coautor:
Brăilean Tiberiu, Plopeanu Aurelian, Haller Alina, 2014, Politici economice, Institutul European, Iaşi, ISBN 978-606-24-0079-8, 324 pagini

Capitole de carte:
,,Crizele şi pieţele emergente. Secolul XX vs. Secolul XXI", în Haller Alina-Petronela, Dămăceanu Romulus-Cătălin, 2015, Crizele şi pieţele emergente, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN: 978-606-26-0341-0 (293 pagini), pp. 11-41.

,,Politici sectoriale", în Brăilean Tiberiu, Plopeanu Aurelian, Haller Alina, Politici economice, Institutul European, Iaşi, ISBN 978-606-24-0079-8, pp. 167-241 (74 pagini)

,,Managementul resurselor umane în condiţii de liberalizare economică - tendinţe actuale”, în Haller A.P., (coord.), 2013, Management teoretico-practic în condiţii de liberalizare economică, Iaşi: Editura PIM, pp. 52-109

Articole:

1.    Globalisation, Multinational Companies and Emerging Markets, In Ecoforum Journal, vol. 5, no. 1(2016), ISSN: 2344-2174. Jurnal indexat BDI in: DOAJ, RePEc, EBSCOhost, ERIHPLUS, EconLit, ULRICHS, EconBib, BASE, DRJI, OAJI, ZBW, J-GATE, Research Bible, Research Gate, Academic Keys, Advanced Science Index, i2or.com, academicIndex.net, Directory of Science, Euro Internet, IISS, Infobase Index, sjifactor.inno-space, tei, CiteFactor, Sindex, PBN.

2.    A Possible Demographic Crisis of the 21st Century and the Emerging Markets, in Boldea Iulian (eds.), 2015, Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue, GIDNI2, Tirgu Mures: Arhipelag XXI Press, ISBN: 987-606-93692-5-8, pp. 274-283. In curs de indexare ISI Proceedings.

3.    Imbalances and Sustainable Development-The Millennium Objectives, in Boldea I.(coord.), 2015, Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Tg. Mures: Arhipelag XXI Press, pp. 192-217, ISBN: 978-606-8624-21-1. In curs de indexare ISI Proceedings.

4.    Development of Western European States Through a Common Industrial Policy, in Patache L., Trandafir A., Boarcas C. (eds.), 2014, Steps towards responsible Research and Innovation in a Global Economy. Proceedings of the 5th International Conference on Business and Economy, Editura ExPonto, ISBN: 978-606-598-324-3, pp. 120-128. Revistă indexată BDI in: ABI/INFORM Complete, ABI/INFORM Global, Business Source, EBSCOhost, EBSCO Discovery Service CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EconLit, Cengage Learning/Gale, CNKI Scholar, DeepDyve, International Bibliography of the Social Sciences, ProQuest, Sherpa/RoMEO, Ulrich`s Periodicals Directory.

5.    New Direction for Agricultural Policies in the European Unions`s Emerging States, in Patache L., Trandafir A., Boarcas C. (eds.), 2014, Steps towards responsible Research and Innovation in a Global Economy. Proceedings of the 5th International Conference on Business and economy, Editura ExPonto, ISBN: 978-606-598-324-3, pp 129-135. Revistă indexată BDI in: ABI/INFORM Complete, ABI/INFORM Global, Business Source, EBSCOhost, EBSCO Discovery Service, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EconLit, Cengage Learning/Gale, CNKI Scholar, DeepDyve, International Bibliography of the Social Sciences, ProQuest, Sherpa/RoMEO, Ulrich`s Periodicals Directory.

6.    Standard of Living Improvement-Consequence of Human Development and Economic Liberalization in the Current Period, in Journal of Academic Research in Economics, volume 3, No. 3, November 2011, p. 463-470. Jurnal indexat în: EBSCO, RePEc, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Current Index of Scholarly Journals, Digital Journals Database, Directory of Academic Resources, Scientific Journals Archive, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Scientific Publication Index, Scientific Resources Database. pp. 452-462.

7.    Economic Growth in Knowledge-Based Society, in Journal of Academic Research in Economics, volume 3, No. 3, November 2011, p. 463-470. Jurnal indexat BDI în: EBSCO, RePEc, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Current Index of Scholarly Journals, Digital Journals Database, Directory of Academic Resources, Scientific Journals Archive, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Scientific Publication Index, Scientific Resources Database.

8.    Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge, in ETC Journal (Economy, Transdiciplinarity Cognition), Issue No. 1/2012. Jurnal indexat în: Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP), Cabell`s, ProQuest, Open Access Journal Search Engine, SCIPIO. ISSN 2067-5046 (print edition); 2068-7389 (online edition).

9.    Conceptual Analisys of Human Resources in the Context of Knowledge, in Lucrări Științifice. Seria Agronomie, vol 55, no. 1, Indexat CABI, Copernicus, Journalseek Data Base, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași, 2012, pp. 185-191

10.    Italian Economic System in Conditions of Crisis, in ETC Journal (Economy, Transdiciplinarity Cognition), Issue No. 2/2012. Jurnal indexat în: Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP), Cabell`s, ProQuest, EBSCO, SCIPIO. ISSN 2067-5046 (print edition); 2068-7389 (online edition).

11.    Motivating factors of liberalization and protectionism decisions in the knowledge based society, în Lucrări Ştiinţifice, vol. 54, nr. 1, Editura ,,Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 2011, Print ISSN 1454-7414, Electronic ISSN 2069-6727, pp. 218-222; volumul este indexat CAB International, Copernicus International, Genamics Journal Seek Database

12.    Alvin Toffler and the economico-social evolution, în Revista Lucrări Ştiinţifice Seria Agronomie, ISSN – print: 1454-7414; ISSN – electronic: 2069-7627, Indexată Genamics Journal Seek Database, CAB International, Copernicus International, 2011.

13.    Creative Economy in the Knowledge-Based Economy, în Management of Technological Changes – Proceedings of the 7th International Conference on Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, Book 1, Published at Democritus University of Thrace-Greece, 2011, ISBN 978-960-99486-1-6; ISSN 978-960-99486-2-3; pp. 509-512, volum indexat ISI Proceedings.

14.    Exports in the Knowledge-Based Economy. Romania’s Case, în Management of Technological Changes – Proceedings of the 7th International Conference on Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, Book 1, Published at Democritus University of Thrace-Greece, 2011, ISBN 978-960-99486-1-6; ISSN 978-960-99486-2-3; pp. 513-617; volum indexat ISI Proceedings.

15.    Facets of Economic Protectionism in Knowledge Society, în volumul ,,New Challenges in Economics and Administration”, Editura Cartea Studenţească, Bucureşti, 2011, pp. 29-35; ISBN 978-606-301-074-1; Volum indexat EBSCO.

16.    Economic Liberalization Determinants in the Knowledge Society, în volumul ,,New Challenges in Economics and Administration”, Editura Cartea Studenţească, Bucureşti, 2011, pp. 46-53; ISBN 978-606-301-074-1; Volum indexat – EBSCO.

17.    Informational and Technological Progress in the Knowledge Based Society, în ,,International Journal of Economic Practices and Theories”, vol. 1, no. 1, 2011, pp. 7-12; indexat RePec.

18.    Economies of Emerging States and Foreign Trade in the Knowledge Economy, în ,,Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology", Issue 6, October 2011, ISSN 2069-5934. Volum indexat în: DOAJ, EconLit, RePEc, EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs, The Open Access Digital Library, Openj-Gate.Com, MPRA (Munich Personal RePEc Archive).

19.    Economic Freedom and Human Development in the Knowledge Society, in Ridley Heather, Farber Michael, Hull Susan (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy-Constantza, New York: Addleton Academic Publishers, Volume 1, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-1, pp.209-218. Volum indexat în: Cabell`s, EBSCOhost, EBSCO Discovery Service, Contemporary Science Association Database, (Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database), ProQuest, Ulrich`s Periodicals Directory, Universe Digital Library.

20.    Economic Liberalization and Protectionism-Basic Processes in the Knowledge Society. Methodological Concepts, in Ridley Heather, Farber Michael, Hull Susan (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy-Constantza, New York: Addleton Academic Publishers, Volume 1, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-1, pp. 219-227. Volum indexat BDI in: Cabell`s, EBSCOhost, EBSCO Discovery Service, Contemporary Science Association Database, (Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database), ProQuest, Ulrich`s Periodicals Directory, Universe Digital Library.

21.    Benefits of multilateral liberalization for the countries which are exporting light industry products in a knowledge based society, în Food and Environment Safety – Journal of Food Engineering, Stefan cel Mare University – Suceava, Year IX, no. 2 – 2010, pp. 23-29. Jurnal indexat Copernicus, ISSN 2068-6609 

22.    Romanian trade liberalization of food products in terms of export benefits in the knowledge society, in Food and Environment Safety – Journal of Food Engineering, Stefan cel Mare University – Suceava, Year IX, no. 3 – 2010, pp. 10-16. Volum indexat Copernicus, ISSN 2068-6609

23.    Free Trade-A Priority Issue of G20 Summits after the World Economy Went into Recession, in Cornescu C., Marinescu P. et al (eds.), 2010, Manager Journal, No. 11, May 2010, Universitatea din Bucuresti, pp.139-152. Revistă indexata BDI in: EBSCO-CEEAS, CEEOL, RePEc, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest, ULRICH, DRJI, Google Scholar.

24.    Economic Liberalism or Protectionism in a Knowledge-Based Economy? Epistemological Approach – in KSI Transactions on Knowledge Society – A publication of The Knowledge Society Institute, an III, vol 1, Bulgaria, 2010, pp. 58-61; ISSN 1313-4787

25.    An Epistemological Approach of the Knowledge-Based Society from an Economic Perspective - in KSI Transactions on Knowledge Society – A publication of The Knowledge Society Institute, an III, vol 1, Bulgaria, 2010, pp. 54-57; ISSN 1313-4787

Articolelor de mai sus li se adaugă peste 80 de lucrări publicate în jurnale, reviste, volume sau proceeding-uri ale unor conferinţe ştiinţifice.