Eugen Huzum

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific III
Domenii de interes

Eugen Huzum este cercetător științific principal III la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași.

Editor șef al revistelor Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology (http://logos-and-episteme.acadiasi.ro/) și Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences (http://symposion.acadiasi.ro).

Licențiat în filosofie (1998) și științe politice (2001), absolvent de studii aprofundate în „teorii ale comunicării și ale filosofiei analitice” (1999) și doctor în filosofie (din 2005), cu o teză despre critica ideii de fundament și a fundaționalismului în filosofia contemporană.

În perioada 2010-2013 a fost și bursier postdoctoral al Academiei Române, Filiala Iași, in proiectul POSDRU/89/1.5/S/56815 „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective” (http://www.proiectsbc.ro/).

A lucrat sau lucrează în proiecte de cercetare precum:

 • „Practici şi dimensiuni filosofice în analiza spaţiului social” (2011-2015, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, membru al echipei de cercetare),
 • „Idealizare, abstractizare și întemeiere epistemică în teoria dreptăţii sociale” (2010-2013, proiect de cercetare postdoctorală în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/56815 „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”),
 • „Echitate, responsabilitate, solidaritate. Exigenţele reconstrucţiei morale în societatea românească postaderare” (2009-2011, grant finanţat de CNCSIS, membru al echipei de cercetare),
 • „Politica recunoaşterii şi dreptatea socială: multiculturalism versus dreptate distributivă?” (2007-2008, grant finanţat de Academia Română, director de proiect).

A fost expert activitate editorială în proiectul POSDRU/159/1.5/S/133675 „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC- doc postdoc)” (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/).

Domeniile sale fundamentale de interes sunt filosofia politică (în special teoriile contemporane ale dreptății, multiculturalismul și teoria democrației), epistemologia (teoriile întemeierii epistemice, mai ales fundaționalismul) și metafilosofia (în special metodologia filosofică în general și metodologia filosofiei politice – ceea ce este numit de obicei „ideal theory” – în particular).

În 2011 și 2013 a coordonat, la editura Institutul European din Iași, volumele Concepte și teorii social-politice, respectiv Teorii si ideologii politice.

Alte câteva lucrări reprezentative ale sale sunt:

 • „Dumnezeu, Constituțía și imperativul neutralitățíi. O analiză critică a ideii de revizuire a Constituției în sens creștin” (în Sorin Bocancea, coord., Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, Iași: Institutul European, 2013),
 • „Despre baza principiului egalității umane fundamentale” (Transilvania, 2013),
 • „Is the Pursuit of Truth the Primary Task of a Political Philosopher?” (European Journal of Science and Theology, 2012),
 • „Problema fezabilității în teoria dreptății sociale” (Sfera Politicii, 2012),
 • „Ce este egalitarianismul?” (Transilvania, 2012),
 • „Critica teoriilor ideal(ist)e ale dreptății sociale. Cazul Amartya Sen” (Symposion, 2011),
 • „Justice and (the Limits of) other Social Values. A Defense of the Primacy of Justice” (Symposion, 2011),
 • „Can Luck Egalitarianism be Really Saved by Value Pluralism?” (Studia Philosophia, 2011) sau „Este solidaritatea prioritară dreptăţii? Câteva limite ale unei critici comunitariene la adresa liberalismului” (Sfera Politicii, 2010).

Cele mai multe dintre lucrările sale sunt disponibile pe pagina web personală: https://ices-ro.academia.edu/EugenHuzum.

Contact: eugenh76@yahoo.com.

Profil Social Media