Eugen Huzum

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific I
Domenii de interes

 

Licențiat în filosofie (1998) și științe politice (2001), absolvent de studii aprofundate în „teorii ale comunicării și ale filosofiei analitice” (1999) și doctor în filosofie (din 2005), cu o teză despre critica ideii de fundament și a fundaționalismului în filosofia contemporană.

Editor șef al revistelor Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology (http://logos-and-episteme.acadiasi.ro/) și Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences (http://symposion.acadiasi.ro).

A lucrat sau lucrează în proiecte de cercetare precum:

 • „Etică, cunoaştere, societate. Perspective metodologice şi normative” (2016-2020, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, membru al echipei de cercetare),
 • „Practici şi dimensiuni filosofice în analiza spaţiului social” (2011-2015, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, membru al echipei de cercetare),
 • „Idealizare, abstractizare și întemeiere epistemică în teoria dreptăţii sociale” (2010-2013, proiect de cercetare postdoctorală în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/56815 „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”),
 • „Echitate, responsabilitate, solidaritate. Exigenţele reconstrucţiei morale în societatea românească postaderare” (2009-2011, grant finanţat de CNCSIS, membru al echipei de cercetare),
 • „Politica recunoaşterii şi dreptatea socială: multiculturalism versus dreptate distributivă?” (2007-2008, grant finanţat de Academia Română, director de proiect),
 • „Biopolitica. Direcţii, principii, tehnici pentru gestionarea efectelor biotehnologiilor asupra vieţii umane” (2006-2007, grant finanţat de CNCSIS, membru al echipei de cercetare).

A fost expert activitate editorială în proiectul POSDRU/159/1.5/S/133675 „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC- doc postdoc)” (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/).

Domeniile sale fundamentale de interes sunt filosofia politică (în special teoriile contemporane ale dreptății, realismul și moralismul, multiculturalismul și teoria democrației), epistemologia (teoriile întemeierii epistemice, mai ales fundaționalismul) și metafilosofia (metodologia filosofică în general și metodologia filosofiei politice – cu precădere ceea ce este numit de obicei „ideal theory” – în particular).

Este autor al cărților În afara eticii? Filosofia politică și principiile morale și Ideal – nonideal. Filosofia unei distincții în teoria dreptății, ambele publicate în 2016 de Editura Institutul European din Iași. În 2011 și 2013 a coordonat, tot la Institutul European, volumele Concepte și teorii social-politice, respectiv Teorii si ideologii politice (http://www.euroinst.ro/autor.php?id=870) .

Alte câteva lucrări reprezentative sunt:

 • „Realismul în filosofia politică: un moralism deghizat” (Ideo: Romanian Journal of Philosophical and Social Studies, 2016)
 • „Dumnezeu, Constituțía și imperativul neutralitățíi. O analiză critică a ideii de revizuire a Constituției în sens creștin” (în Sorin Bocancea, coord., Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, Iași: Institutul European, 2013),
 • „Despre baza principiului egalității umane fundamentale” (Transilvania, 2013),
 • „Is the Pursuit of Truth the Primary Task of a Political Philosopher?” (European Journal of Science and Theology, 2012),
 • „Problema fezabilității în teoria dreptății sociale” (Sfera Politicii, 2012),
 • „Ce este egalitarianismul?” (Transilvania, 2012),
 • „Critica teoriilor ideal(ist)e ale dreptății sociale. Cazul Amartya Sen” (Symposion, 2011),
 • „Justice and (the Limits of) other Social Values. A Defense of the Primacy of Justice” (Symposion, 2011),
 • „Can Luck Egalitarianism be Really Saved by Value Pluralism?” (Studia Philosophia, 2011) 
 • „Este solidaritatea prioritară dreptăţii? Câteva limite ale unei critici comunitariene la adresa liberalismului” (Sfera Politicii, 2010),
 • „Some Obstacles to Applying the Principle of Individual Responsibility for Illness in the Rationing of Medical Services” (Romanian Journal of Bioethics, 2010) sau
 • „The Principle of Responsibility for Illness and Its Application in the Allocation of Health Care: A Critical Analysis” (Autonomy, Responsibility and Health Care: Critical Reflections, coord. Bogdan Olaru, 2008).

Cele mai multe dintre lucrările sale sunt disponibile pe pagina web https://ices-ro.academia.edu/EugenHuzum.

Contact: eugenh76@yahoo.com.

 

Participari organizare activitati
Profil Social Media