Doncean Marilena

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific III

Data nasterii: 08 Septembrie 1967  Iasi

DOMENII DE INTERES:  teoria deciziilor economice, turism rural, zone economice libere, cooperare euroregională şi transfrontalieră, modelare şi optimizare economică, gandire creativă, etică profesională, comportament relaţional, inteligenta emoţională, simbolistica tradiţiilor si obiceiurilor populare româneşti, matematica culorilor.

Experienta profesionala

2008 - pana in prezent   

         Cercetator stiintific III
2005-2008  

Cercetator stiintific

2001-2004  

Asistent cercetare

 

Studii

2001 - 2007        

Diploma de doctor
Univ. “Al. I. Cuza” - Facultatea de Ştiinţe Economice
Doctor specialitatea "Management" cu teza de doctorat "Managementul zonelor libere din România",

1988-1993  

Diplomă de licenţă (curs de zi)
Univ. “Al. I. Cuza” - Facultatea de Ştiinţe Economice Iaşi, secţia "Economia Industriei Construcţiei  şi Transporturilor"

1982-1986

 

Diploma de bacalaureat
Liceul "Emil Racoviţă" Iaşi

Publicatii (selectie)

Volume de autor:

 1. "Zonele libere - Factor de dezvoltare a regiunilor  rurale", REVISTA: "Dezvoltare şi colaborare rurală", Nr.6,  Editura Terra Nostra, Iaşi, 2003,  (47 pagini)
 2. “Zona Liberă - trecut, prezent şi viitor”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2008, (187 pagini)
 3. „Simbolistica ornamenticii şi tradiţiilor populare din Moldova”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2016, (167 pagini)

Coordonator de volum colectiv ( in colaborare)

 1. “Progrese în teoria deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine” – 12 volume
 2. “Dezvoltarea economico - socială  durabilă a euroregiunilor si a zonelor transfrontaliere“ -  22 volume

Volume co-autor

 1. Zona Transfrontalieră  România – Republica  Moldova - Partea dreaptă a Prutului", Caracterizare generală, ESEN-2, Editura PIM, 2002, (168 pagini)
 2. Aspecte tehnico-economice privind aplicaţiile reactoarelor plasmo-chimice GLIDARC şi DBD(volumul I si volumul II), Editura Performantica, Iaşi, 2009, (160 pagini)
 3. “Modelarea, simularea şi optimizarea  proceselor tehnice şi economice“, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012 (385 pagini).
 4. Ingineria creativitatii tehnice“, Editura Tehnopress, Iaşi, 2016 (355 pagini)
 5. "Simbolistica şi matematica culorilor", Editura Tehnopress, Iași, 2017 (230 pagini)

 

 1. Articole (selecţie)
 2. "Cadrul legislativ  privind cooperarea transfrontalieră dintre România şi Republica Moldova", în volumul "Dezvoltarea rurală în Moldova. Interferenţe regionale şi  transfrontaliere", Editura Terra Nostra, Iaşi, 2002, pp.35-44
 3. "Profitability and the profitability threshold of free trade zones in Romania”, ANUAR 2003, Tomul 12, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp.69-78.
 4. "Tendencies in the evolution of the commercial exchanges between Romania and Moldova”, Universitatea   Liberă Internaţională din Republica Moldova, “Symposia Professorum”, Chişinău, 2006, pp.136-140.
 5. "Un model de evaluare şi implementare investiţională într-un sistem economic”, în volumul “Ecoinvent 2007”, Editura Performantica, Iaşi, Ediţia a - XIII - a, pp.  205-216
 6. Parametri şi principii în creaţia tehnico-economică ”, în volumul „Progrese in teoria deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine”, Editura Performantica, Iaşi, 2008
 7. „Establishment of new modular invention structures in higher education and research instutions to accelerate the transfer of tehnolocy and economic development”, în volumul „Quality Management in Higher Education”, în volumul Proceding of „The 6 - th International seminar on the Quality Management”, Editura Performantica, Iaşi, 2010, pp.410
 8. Gândirea creativă şi tradiţiile populare în spaţiul transfrontalier Prut”, în volumul „Economic growth in condition of internationalization, 5- th edition”, (volumul II), Chişinău, 2010, pg. 81
 9. „Free zones in Romania – the need for high performance strategic mamnagement”,  în volumul Proceeding of „The 7 - th International Conference Management of Tehnological Changes”, Book 1, Alexandroupolis, Greece, 2011, pg. 9
 10. „Creativity as a driver in promoting the knowledge based society”,  în volumul Proceeding of „The 7-th International Conference Management of Tehnological Changes”, Book 1, Alexandroupolis, Greece, 2011, pg. 497
 11. „Relational behavior – succes factor for establishing partnerships in Siret-Prut-Nistru Euroregion”, în volumul „Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale: Exemplu Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2011
 12.  „Culoarea  - mijloc de comunicare şi exprimare în turismul rural, în volumul „Turismul rural românesc. Actualitate şi Perspectivă”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012, pg. 87
 13. „Modele matematice abstracte utilizate în managementul culorii”, în volumul „Progrese in teoria deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2013, pg. 59
 14. „The main approaches to psychology to explain creativity”, în volumulRethinking Politics For The Knowledge Society (vol.II), Anthropology and Cultural Studies, Psychology and Educational Sciences & Economic Theories and Practice”, Institutul European, Iaşi, 2013
 15. „The role of emotion in the processof knowledge of tourism product”, în Revista „Lucrări ştiinţifice”, volum 57/2014, seria Agronomie, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Tomul 2, Iaşi
 16. „Compoziţia, estetica şi cromatica textilelor tradiţionale din zona Moldovei”, în volumul „Etic şi estetic. Modalităţi interpretative, contraste şi controverse”, Editura ARS LONGA, Iaşi, 2015. pg. 187
 17. .Doncean Marilena - The ornamentation of traditional folk home textiles in the area of Moldavia, în Lucrări Ştiinţifice – vol. 59/2016, seria Agronomie, Editura Ion Ionescu de la Brad, pg. 106, Iasi (cotat B+ şi indexată BDI)

 18. Doncean Marilena - The elegance, decorative motifs and the chromatics of pottery in the region of Moldavia,  în Lucrări Ştiinţifice – vol. 59/2016, seria Agronomie, Editura Ion Ionescu de la Brad, pg. 110, Iasi (cotat B+ şi BDI)

 19. Doncean Marilena -  Culoarea – forme de comunicare și promovare,  în volumul  Economic growth in conditions of globalization, sustainable development models, the 12th edition VOLUME II, pp.204-210, Chișinău, 2017

 20. Doncean Marilena - Simbolistica culorilor - metode de exprimare, în volumul Sociologie și economie spirituală (coord. Em Dobrescu), în colectia Bibliotecii de Sociologie a Editurii Sigma, București, 2017 (sub tipar)

Articolelor de mai sus li se adaugă peste 90 de lucrări publicate în jurnale, reviste, volume sau proceeding-uri ale unor conferinţe ştiinţifice

PREMII :

 • Premiul “Alecsandru Puiu Tacu“, acordat în cadrul Zilelor Academice Iesene de către ICES “Gh. Zane”, pentru lucrarea (în colaborare) - “Puncte critice în evoluţia economico-socială a societăţii sub influenţa factorilor  pozitivi şi restrictivi”, 28 septembrie 2007.
 • Diploma de Onoare„Institutului Naţional de Inventică”,  pentru participarea activă şi de înalt nivel ştiinţific, anii  2007, 2008, 2010, 2011, 2012
 • DIPLOMA DE  EXCELENŢĂ privind relaţiile de colaborare pentru ICES „Gh. ZANE”  oferită de IEFS al Academiei de Ştiinţe al Moldovei
 • Plachetă și diplomă aniversară pentru intreaga activitate depusă în cadrul Institutului Național de Inventică, Iași

Responsabil ( în colaborare)  cu organizarea Conferinței Internaționale "Dezvoltarea economico-socială durabilă a  Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere"

Membru în comitetul de redacție pentru volumele  "Dezvoltarea economico-socială durabilă a  Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere",

Realizarea de WEBSITE  în  limba romană şi engleză, respectiv promovarea în baze de date internaționale pe INTERNET a conferinței "Dezvoltarea economico-socială durabilă a  Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere",

Moderator la conferinta Conferinţa Internaţională „Economic growth in condition of internationalization”, Chişinău, Republica Moldova, anii 2010, 2011, 2015,

Recenzor REVISTA „Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică" ISSN, (Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Universitatea Cooperatist-Comercială, din Moldova, anii 2015, 2016, 2017.

CONTRACT DE FINANŢARE (ANCSI) pentru manifestari stiintifice, anii 2008, 2009, 2011, 2015

Participări la granturi  (1 octombrie 2006 – 1 octombrie 2008), Finanţare: Buget de Stat - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Programul :,, Cercetare de excelenta’’, Categoria de proiect: Modul I CEEX

Denumirea proiectului: Studiul stabilizării şi condiţionării vinurilor prin tratament cu plasmă rece

Contractor: Academia Română - Centrul de Cercetari pentru Oenologie, Iaşi (membru in colectivul de cercetatori a Institutului National de Inventica)