Ovidiu Gherasim

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific III

Experienta profesionala

2004 - până în prezent (2016)           

Cercetător ştiinţific III

martie 2014 - octombrie 2015       

Tutore/expert de bursieri doctoranzi şi postdoctorat,
în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675,
“Inovare și dezvoltare în structurarea și
reprezentarea cunoașterii prin  burse
doctorale și postdoctorale” (IDSRC - doc postdoc),
Academia Română Filiala Iași.

martie 2010 - martie 2013  

Tutore/expert de bursieri postdoctorat, în cadrul
proiectului POSDRU/89/1.5/S /56815/E1856,
”Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări,
dezbateri, perspective” (SBC - postdoc),
Academia Română Filiala Iași

2004 - 2005  

Profesor asociat, Universitatea “Petre Andrei”  Iaşi,
cursurile de “Baze de date şi Limbaje de Programare”
şi “Informatică Juridică”

1998 - 2004  

Cercetător ştiinţific

1997-1998  

Asistent cercetare

1993 - 1997  

Şef  Oficiu de Calcul

1986 - 1992  

Analist-programator (1 an) şi analist-programator principal

1984 - 1986  

Analist-programator stagiar   -  anii  I şi II

 

Studii

1998 - 2004            

Doctor în economie – disciplina Management
Studiul  deciziilor  de  management  prin  sisteme  fuzzy
Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi

1980 - 1984  

Studii de Licenţă în Informatică
Universitatea ”Al.I.Cuza” - Facultatea de Matematică,
Secţia Informatică - Iași

1979    

Bacalaureat
Liceul de Informatică “Gr. Moisil”, Iaşi

Publicatii (selectie)

Cărţi – unic autor

 1. Matematica incertitudinii, Ed. Performantica, Iaşi, 2004, 204p.
 2. Matematica numerelor fuzzy triunghiulare cu aplicaţii în studiul deciziilor de management, Ed. Performantica, Iaşi, 2005, 182p.
 3. Elemente de Informatică Managerială, Ed. Performantica, Iaşi, 2006, 204p.
 4. Mathematics of Uncertainty (ediţia a II-a), Ed. Performantica, Iaşi, 2008, 234p.
 5. Fuzzy Techniques Applied in Economy, Ed. Performantica, 2008, 182p.

Cărţi – coautor 

 1. Zona transfrontalieră România-Republica Moldova - Partea dreaptă a Prutului - Calitatea mediului, Tacu Al.P., Talabă. I., Gherasim O., Păduraru T., Editura PIM, Iaşi, 2003, 104p.
 2. Simulări  manageriale prin  modelare  matematică şi  tehnici  fuzzy. Teorie şi aplicaţii, Vlădeanu D., Gherasim O., Stroe F., Editura Performantica, Iaşi, 2008, 380p, carte premiată în decembrie 2010 cu Premiul Academiei Române “Petre S. Aurelian”, 16 dec. 2010.
 3. Administrarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, Stroe F., Vlădeanu D., Gherasim O., Toma I., Nan C., Vlădeanu M., Ed. Performantica, Iaşi, 2009, 350p.

 

Cele mai semnificative articole de specialitate publicate în ultimul deceniu (Top 15)

 

 1. A new matematics of fuzzy numbers, O. Gherasim, G. Tacu, în Proceeding of the XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, 1-3 nov. 2007, ISBN 978-973-742-843-1, http://stec.central.ucv.ro/ sigef2007/, p. 94-115.
 2. Proposal for an econometric function of management with triangular fuzzy numbers as variables, O. Gherasim, I. Dornescu, în Proceeding of the XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, 1-3 nov. 2007, ISBN 978-973-742-843-1, http://stec.central.ucv.ro/ sigef2007/, p. 263-279.
 3. An example of the application of fuzzy techniques in the banking field, O. Gherasim, I. Dornescu, în Proceeding of the XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, 1-3 nov. 2007, ISBN 978-973-742-843-1, http://stec.central.ucv.ro/sigef2007/, p. 577-595.
 4. Fuzzy models in taking decisions, O. Gherasim, în procedurile în International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation CIMCA, Viena,  2008.
 5. Fuzzy Estimation and Hierarchy of Future Regional Impact on Overall Heating, O. Gherasim, I. Dornescu, G. Tacu, în procedurile International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation CIMCA, Viena, 2008.
 6. Realizarea prognozelor cu lanţuri Markov fuzificate, D. Vlădeanu, O. Gherasim, în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, vol.IX, Tehnopress,2009, 56-76.
 7. Programare liniară cu numere fuzzy elementare, Vlădeanu D., Gherasim O., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XX, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2012, pag. 137-145.
 8. Cunoaştere prin logică fuzzy, Gherasim O., în “Management teoretico-practic. Tendinţe actuale”, Coord. Haller A., Gherasim O., Iaşi, 2012.
 9. Drumuri optimale în grafuri orientate cu numere fuzzy hexagonale ca lungimi ale arcelor, Gherasim O., Vlădeanu D., în “Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, Vol. XVIII, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 180-187.
 10. Propunerea unui soft pentru determinarea drumurilor optimale în grafurile mari, Gherasim O., Vlădeanu D., ., în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXIII, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 9-17.
 11. Aplicarea metodei ELECTRE cu numere fuzzy hexagonale pentru fundamentarea deciziilor, Gherasim O.,  în “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXIII, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pag. 18-26.
 12. Matematica numerelor fuzzy poligonale cu nivele echidistante,de clasă 1, 2 şi 3, Gherasim O., în  volumul “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXV, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014, pag. 189-196.
 13. Metoda lui Laplace cu numere fuzzy octogonale, Gherasim O., Vlădeanu D., Stana G., în volumul “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014, pag. 197-204.
 14. Metoda lui Hurwicz cu numere fuzzy hexagonale, Gherasim O., Vlădeanu D., în volumul “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Vol. XXV, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014, pag. 205-212.
 15. Aplicarea tehnicilor fuzzy în studierea riscurilor la implementarea proiectelor, Gherasim O., în  volumul  „Metode şi tehnici utilizate în managementul organizaţiei”, coordonatori Ionel-Ciprian Alecu, Ovidiu Gherasim, Editura Pro Universitaria, Bucureşti , 2015, pag. 211-240.

 

Coordonarea (în colectiv) a numeroase volume cu articole de specialitate, majoritatea acestora, dintre volumele anuale: “Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, “Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine” şi “Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”.