Economie rurală non-agricolă

Arii de interes

  • economie tradiţională,
  • economie locală,
  • meşteşuguri,
  • turism, turism rural, agro-turism, cicloturism,
  • servicii etc.

SESIUNEA STIINTIFICA REMODELAREA SPATIULUI RURAL ROMANESC. ORIZONT 2020

Colectivul de Economie Rurală din cadrul ICES Gh. Zane, Academia Română, organizează în data de 20 octombrie 2016, începând cu ara 9.00, la sediul institutului din str. T. Codrescu nr. 2,  Sesiunea științifică REMODELAREA SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC. ORIZONT 2020

Manifestarea se înscrie în cadrul evenimentelor organizate de Filiala Iași a Academiei Române  cu prilejul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXXI-a

 

Dreptul la Suveranitate Alimentara

Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane împreună cu Asociația Eco Ruralis și colaboratorii, au plăcerea să vă invite la Evenimentul pentru Dreptul la Suveranitate Alimentară – Consultare Publică Țărănească – în data de 25 iunie 2016, începând cu ora 10:30, în Iași la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române (Strada Codrescu nr. 2, Iași).

Colectivul de Economie Rurala

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Colectivului de Economie Rurală are drept obiectiv principal fundamentarea principiilor, modalităţilor şi direcţiilor de dezvoltare rurală în contextul alinierii României la cerinţele şi standardele Uniunii Europene fiind concretizată în cercetările fundamentale privind spaţiul rural reflectate prin monografii, cercetări istorice și istoriografice, studii comparative, prospecţiuni şi previziuni rurale, prognoze şi strategii, cercetări complexe interdisciplinare etc.