Structuri agricole instituţionale şi de producţie

Arii de interes

  • proprietate funciară,
  • exploataţii agricole,
  • structuri asociative,
  • instituţii rurale etc

SESIUNEA STIINTIFICA REMODELAREA SPATIULUI RURAL ROMANESC. ORIZONT 2020

Colectivul de Economie Rurală din cadrul ICES Gh. Zane, Academia Română, organizează în data de 20 octombrie 2016, începând cu ara 9.00, la sediul institutului din str. T. Codrescu nr. 2,  Sesiunea științifică REMODELAREA SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC. ORIZONT 2020

Manifestarea se înscrie în cadrul evenimentelor organizate de Filiala Iași a Academiei Române  cu prilejul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXXI-a

 

Colectivul de Economie Rurala

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Colectivului de Economie Rurală are drept obiectiv principal fundamentarea principiilor, modalităţilor şi direcţiilor de dezvoltare rurală în contextul alinierii României la cerinţele şi standardele Uniunii Europene fiind concretizată în cercetările fundamentale privind spaţiul rural reflectate prin monografii, cercetări istorice și istoriografice, studii comparative, prospecţiuni şi previziuni rurale, prognoze şi strategii, cercetări complexe interdisciplinare etc.