Volum colectiv

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE, volumul XXX (555 pag.), volumul XXXI (210 pag.)

            Aceste doua volume au fost elaborate de un colectiv de autori, care şi-au prezentat lucrările în cadrul celei de a XIII-a ediţii a conferinţei internaţionale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere”, care s-a desfăşurat la Iași pe data de 10 noiembrie 2017.

ARTĂ ȘI PERSONALITATE - rolul educației estetice VOL. II

Volumul este dedicat educației estetice, rolului pe care arta îl are în modelarea și dezvoltarea personalității tinerilor. De la principiul educației vechilor greci, kalokagathia (desemnând idealul armonizării virtuților morale cu frumusețea fizică, uniunea indisolubilă dintre bine și frumos, dintre etic și estetic), trecând prin epocile istorice, ajungem azi la o complexă intervenție prin artă în educație, la terapia prin artă, la artele verzi sau la mijlocirea autocunoașterii elevilor prin expresiile lor artistice.

ARTĂ ȘI PERSONALITATE - dimensiuni filosofice și psihologice ale creației artistice VOL. I, 2014

Știința ne oferă soluții și răspunsuri, prin logică și raționamente explicative. Arta vine cu întrebările și neliniștile sale. Creatorii de artă sunt cei cărora filosofia, religia sau știința nu le oferă răspunsuri satisfăcătoare. Ei consideră că dincolo de toate acestea mai există ceva. Și acel ceva, trăit și simțit în intimitate, tradus apoi în sunet, culoare, mișcare sau imagine, se constituie drept corpul fizic al artei.

CREATIVITATEA PERSPECTIVE PSIHO-PEDAGOGICE Volumul II

           Creativitatea constituie un modul distinct de studiu în domeniile pedagogic și psihologic. Înțelegerea procesului și a capacităților creatoare ale indivizilor constituie aspecte pe care psihologia creativității le analizează cu minuțiozitate.

          Aplicarea metodelor și dezvoltarea abilităților creative individuale, într-un mod sistematic, revine pedagogiei și educației, în general.

CREATIVITATEA DIMENSIUNI SOCIO-FILOSOFICE, VOL. I, 2016

          Din perspectivă filosofică, procesul creator reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale umanului dar și ale existenței sociale a individului.

         Arta, ca domeniu esențial al creativității, este inerent integrată în istoria societăților, reflectând cu fidelitate ideile și atitudinile epocilor.

          Reunite sub semnul cercetării și experimentului științific, lucrările prezentate în volumul de față, ne oferă o serie de perspective (filosofice, sociale, juridice și psihologice) asupra fenomenului vast și profund al creației.

ETIC ȘI ESTETIC Modalități interpretative, contraste și controverse , Vol. I, 2015

            Volumul prezintă o diversitate de abordări științifice privind fenomenul artistic, fie el contemporan sau aparținând altor epoci. Sunt puse sub interogație forme controversate ale reprezentărilor artistice, fiind analizată legătura dintre principiile morale și valorile estetice pe care operele de artă le manifestă.

Unity and Diversity in Knowledge Society Vol. II

The papers gathered in this very issue were presented within the International Conference, Unity and Diversity in Knowledge Society, organized by the Romanian Academy – Iaşi branch, during 27-30th September 2012, Iaşi. The event has been part of the project PSDRU 56815, Knowledge Based Society – debates, researches, perspectives, which is financed by the European Union and the Romanian Government. 

The papers were introduced into the following sessions of the above mentioned conference: Anthropology, Cultural Studies, Psychology and Educational Sciences. 

Rethinking Politics for the Knowledge Society Vol. II

The papers gathered in this issue have been presented within the international conference “Rethinking the Politics for the Knowledge Society”, organized by the Romanian Academy – Iaşi branch, as part of the POSDRU project 56815 Knowledge Based Society –- researches, debates, perspectives, financed by the European Union and the Romanian Government from the European Social Fund.


The conference took place in Iaşi, during November 30th – December 4th 2011, and was attended by over 120 persons who actively engaged in the following sessions: