Drept Procesual Penal

Reformarea instituțiilor juridice după Marea Unire din 1918

Colectivul de științe juridice din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române - filiala Iași, organizează la sediul institutului din Iași, str. T. Codrescu, nr 2, sala 6, pe data de 27 aprilie 2018, ora 10:00, simpozionul științific cu tema

REFORMAREA INSTITUȚIILOR JURIDICE DUPĂ MAREA UNIRE DIN 1918

Invităm pe toți cei interesați să participe la lucrările simpozionului.

Drept si Sociologie

Prezentare:

Colectivul de Drept și Sociologie din Departamentul de Știinţe Socio-Umane al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Iaşi, organizează în fiecare an simpozioane ştiinţifice şi mese rotunde cu participare naţională şi internaţională. Activitatea ştiinţifică din cadrul acestui colectiv este cuprinsă în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare. Membrii colectivului sunt implicaţi activ în manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional, prin prezentarea de comunicări şi intervenţii la colocvii şi sesiuni ştiinţifice.