Departamentul de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

ARTĂ ȘI PERSONALITATE - rolul educației estetice VOL. II

Volumul este dedicat educației estetice, rolului pe care arta îl are în modelarea și dezvoltarea personalității tinerilor. De la principiul educației vechilor greci, kalokagathia (desemnând idealul armonizării virtuților morale cu frumusețea fizică, uniunea indisolubilă dintre bine și frumos, dintre etic și estetic), trecând prin epocile istorice, ajungem azi la o complexă intervenție prin artă în educație, la terapia prin artă, la artele verzi sau la mijlocirea autocunoașterii elevilor prin expresiile lor artistice.

ARTĂ ȘI PERSONALITATE - dimensiuni filosofice și psihologice ale creației artistice VOL. I, 2014

Știința ne oferă soluții și răspunsuri, prin logică și raționamente explicative. Arta vine cu întrebările și neliniștile sale. Creatorii de artă sunt cei cărora filosofia, religia sau știința nu le oferă răspunsuri satisfăcătoare. Ei consideră că dincolo de toate acestea mai există ceva. Și acel ceva, trăit și simțit în intimitate, tradus apoi în sunet, culoare, mișcare sau imagine, se constituie drept corpul fizic al artei.

CREATIVITATEA PERSPECTIVE PSIHO-PEDAGOGICE Volumul II

           Creativitatea constituie un modul distinct de studiu în domeniile pedagogic și psihologic. Înțelegerea procesului și a capacităților creatoare ale indivizilor constituie aspecte pe care psihologia creativității le analizează cu minuțiozitate.

          Aplicarea metodelor și dezvoltarea abilităților creative individuale, într-un mod sistematic, revine pedagogiei și educației, în general.

CREATIVITATEA DIMENSIUNI SOCIO-FILOSOFICE, VOL. I, 2016

          Din perspectivă filosofică, procesul creator reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale umanului dar și ale existenței sociale a individului.

         Arta, ca domeniu esențial al creativității, este inerent integrată în istoria societăților, reflectând cu fidelitate ideile și atitudinile epocilor.

          Reunite sub semnul cercetării și experimentului științific, lucrările prezentate în volumul de față, ne oferă o serie de perspective (filosofice, sociale, juridice și psihologice) asupra fenomenului vast și profund al creației.

ETIC ȘI ESTETIC Modalități interpretative, contraste și controverse , Vol. I, 2015

            Volumul prezintă o diversitate de abordări științifice privind fenomenul artistic, fie el contemporan sau aparținând altor epoci. Sunt puse sub interogație forme controversate ale reprezentărilor artistice, fiind analizată legătura dintre principiile morale și valorile estetice pe care operele de artă le manifestă.

A aparut primul numar al noii reviste IDEO

Va semnalam aparitia primului numar al revistei Ideo. Din cuprins:

-Strategii euristice / Heuristic Strategies - Teodor Dima

-The Problem of Truth in Prescriptive Statements - Iovan Martian

-Implicit Theories of Moral Character: Effects on Moral Evaluation and Distributive Preferences in Dictator Game - Ana Maria Hojbota

-Realismul în filosofia politică: un moralism deghizat / Realism in Political Philosophy: Moralism in Disguise - Eugen Huzum

 

Creativitate si Personalitate. Manifestari creative in societate si educatie

Departamentul Psihologie-Pedagogie, al Institutului ”Gh. Zane”, Filiala Iași a Academiei Române organizează conferința Creativitate și Personalitate. Manifestări creative în societate și educație

Conferința va avea loc pe data de 20 mai, 2016, ora 9.00, în sala de conferințe a Institutului ”Gh. Zane”, Iași, str. Codrescu nr. 2.

Tematica propusă abordează procesul complex al creativității și rolul său în dezvoltarea personalității și totodată, specificul creativității la nivel social și educativ.