Misiunea institutului

Având un statut multidisciplinar, misiunea Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” vizează dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale și aplicate în sfera ştiinţelor economice şi socio-umane. Pentru îndeplinirea misiunii, institutul este organizat pe trei  departamente: Departamentul de cercetări economice, axat pe teme din microeconomie, macroeconomie şi economie rurală, Departamentul de cercetări socio-umane, axat pe teme din filosofie, psihologie, științele educației, științele juridice, sociologie și Departamentul pentru cercetarea tehnologiilor digitale discursive, axat pe teme din antropologia digitală și teoria critică a fotografiei.

În cadrul institutului sunt abordate teme de cercetare precum:

 • econometrie aplicată, piața muncii și economia educației
 • analiza riscului în procesul de fundamentare a strategiilor de dezvoltare durabilă
 • dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere
 • turism rural românesc în contextul dezvoltării durabile
 • dezvoltarea agriculturii durabile, conservarea mediului şi a biodiversităţii
 • economie rurală non-agricolă
 • structuri agricole instituţionale şi de producţie
 • practici şi dimensiuni filosofice în analiza spaţiului social
 • echitate, responsabilitate şi solidaritate în reconstrucţia morală a societății românești
 • paradigme ale dezvoltării personale în societatea contemporană
 • tradiție, moralitate și europenism în sistemul de drept românesc
 • modele interpretative pentru analiza ecosistemelor digitale.

Proiecte europene: Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective (Director: Dan Gabriel Sîmbotin, 2010-2013, proiect POSDRU), Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (Director: Dan Gabriel Sîmbotin, 2014-2015, proiect POSDRU) și Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România (Director: Krisztina Melinda Dobay, 2014-2015, proiect POSDRU).

Proiecte UEFISCDI: A Microeconometric Approach of Well-Being – Evidence from Eastern Europe (Director: Alina Botezat, 2012-2015) și Efectele economice și sociale ale emigrației  forței de muncă (Director: Alina Botezat, 2015-2017).

Revistele institutului:

 • Logos and Episteme – An International Journal of Epistemology
 • Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences
 • Analele Institutului de Cercetări Economice și Sociale, „Gh. Zane”
 • Anuarul Institutului de Cercetări Economice „Gheorghe Zane”- Iași
 • Revista Columna

Rezultatele activitǎţii ştiinţifice în 2015: 45 cărţi, 318 lucrări în reviste B+ din ţară, 17 articole în reviste cotate ISI din străinătate, 2 rapoarte de interes public, 15 conferinţe organizate.