Modele economico-sociale de atenuare a inegalitatilor din mediul rural in profil regional- MESAIR

Obiectivul general al proiectului: fundamentarea teoretică a unor modele funcţionale de atenuare a inegalităţilor economico-sociale din rural în profil regional.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Construirea unui profil regional al grupurilor defavorizate

Obiectiv specific 2: Fundamentarea ştiinţifică a unui indice agregat al inegalităţii rurale

Obiectiv specific 3: Tipologizarea arealelor rurale în funcţie de gradul de inegalitate în care se încadrează

Obiectiv specific 4: Elaborarea unor modele de atenuare a inegalităţilor din mediul rural

Obiectiv specific 5: Elaborarea unor direcţii strategice locale de atenuare a inegalităţilor rurale

ID-ul proiectului
contract 92072 / 01.10.2008
Sursa de finantare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul „Parteneriate în domenii prioritare”
Valoarea totala a proiectului
136.079 lei
Perioada de implementare
2008-2011
Institutia coordonatoare
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti - Academia Română
Director de proiect/coordonator proiect
dr. ec. Mărioara Rusu
Institutii partenere/Unitatile participante
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
Universitatea din Piteşti
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

dr. ec. Dobay Krisztina Melinda   -  Responsabil  ştiinţific de proiect

dr. ec. Bohatereţ Valentin – Mihai - Cercetător

dr. ec. Matei Daniela - Cercetător

drd. ing. Brumă Ioan Sebastian - Cercetător

drd. ec. Tanasă Lucian - Cercetător