Model functional de estimare a dimensiunii fortei de munca real disponibile in mediul rural- DALFI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă fundamentarea teoretică a unui model funcţional de estimare a forţei de muncă real disponibile în mediul rural.

Obiectivele specifice şi practice ale proiectului sunt următoarele:

- Elaborarea unui model de comensurare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural;

- Estimarea pierderii / câştigului de valori economice, ca urmare a lipsei temporare a unei părţi a forţei de muncă – emigranţii;

- Formularea unor direcţii strategice de cercetare, având ca orizont de timp anul 2015.

ID-ul proiectului
PNCDI, CAPACITATI - II, Contract Nr. 200 / septembrie 2008
Sursa de finantare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul PN II „Capacităţi”
Valoarea totala a proiectului
69.903 lei
Perioada de implementare
2008 - 2010
Institutia coordonatoare
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti, Academia Română
Director de proiect/coordonator proiect
dr. ec. Filon Toderoiu
Institutii partenere/Unitatile participante
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
Universitatea din Piteşti
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

dr. ec. Bohatereţ Valentin – Mihai - Responsabil  ştiinţific de proiect

dr. ec. Dobay Krisztina Melinda - Cercetător/ specialist expert

dr. ec. Matei Daniela -    Cercetător expert

drd. ing. Brumă Ioan Sebastian - Cercetător expert, Administrator bază date

drd. ec. Tanasă Lucian -  Cercetător expert, Administrator bază date