Elaborarea si implementarea unor modele de exploatatii apicole viabile in contextul economic european- APIMODEL

Propunerea de proiect - Elaborarea si implementarea unor modele de exploatatii apicole viabile in contextul economic european - APIMODEL are ca scop realizarea de cercetari a caror finalitate este reprezentata de obtinerea unui produs economic ce va fi utilizat de catre actualii si potentialii crescatori de albine. Produsul economic se va concretiza intr-un ghid practic tehnico-economic pentru cresterea albinelor in care vor fi prezentate cele mai bune variante de fluxuri tehnologice si modele de ferma pentru anumite conditii date. Suportul stiintific al continutului ghidului practic va fi rezultatul cercetarilor privind analiza factorilor de productie, respectiv a factorilor tehnici (metode si procedee de crestere si intretinere a familiilor de albine), factorilor economici (cerere, oferta, pret), factorilor organizatorici (managementul exploatatiei), factorilor naturali (influenta mediului) si a factorilor conjuncturali (fenomenele aleatorii). Proiectul propus se incadreaza in directia de cercetare Agricultura, siguranta si securitate alimentara, subdirectiile: Modernizarea productiei alimentare si obtinerea de produse corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii alimentare si managementul productiei agro-alimentare (dimensionarea optima a exploatatiilor agricole, sisteme integrate de asigurare a activitatilor agroalimentare).

Obiectivul general al proiectului: constă în realizarea de cercetări pentru ameliorarea tehnologiilor şi eficienţei economice a activităţii apicole din România în contextul creşterii cerinţelor faţă de acest domeniu de activitate sub aspectul structurii producţiei, calităţii produselor şi polenizării culturilor entomofile.

Obiectivele etapelor:

             Etapa I  Organizarea infrastructurii de cercetare şi evaluarea potenţialului apicol din România

             Etapa a II- a Culegerea datelor operaţionale

             Etapa a III- a Analiza rezultatelor obţinute

             Etapa a IV- a Elaborarea şi implementarea modelelor de exploataţii apicole la nivelul fermelor etalon

             Etapa a V-a  Sinteza cercetărilor şi editarea ghidurilor practice privind modelele de exploataţii apicole viabile

ID-ul proiectului
51-058 /14/09/2007
Sursa de finantare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul „Parteneriate în domenii prioritare”
Valoarea totala a proiectului
113.997 lei
Perioada de implementare
2007 - 2010
Institutia coordonatoare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (U.Ş.A.M.V.) Iaşi
Director de proiect/coordonator proiect
conf. univ. dr. Gavril Ştefan
Institutii partenere/Unitatile participante
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (U.Ş.A.M.V.) Iaşi
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
SC AGRICONS SA Iaşi
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

dr. ec. Bohatereţ Valentin – Mihai - Responsabil  proiect

dr. ec. Dobay Krisztina Melinda - Cercetător

dr. ec. Matei Daniela - Cercetător

drd. ing. Brumă Ioan Sebastian - Cercetător

drd. ec. Tanasă Lucian - Cercetător