Studiu privind evaluarea prospectiva a dezvoltarii economico-sociale a spatiului rural din judetul Vaslui

Obiectiv: diagnoza spaţiului rural din judeţul Vaslui în vederea schiţării direcţiilor de dezvoltare economică-socială, orizont 2015

Scop: pregătirea structurilor instituţionale şi a comunităţilor rurale în vederea absorbţiei sprijinului financiar post aderare din partea Uniunii Europene

Metodologia de lucru:

-               coordonarea colectării informaţiilor prin serviciile tehnice de specialitate la nivel de judeţ şi comune

-               proiectarea instrumentarului de lucru pentru diagnoza comunelor

-               testarea instrumentarului de lucru

-               pregătirea machetelor şi instruirea personalului operator

-               supravegherea operării de teren

-               completarea machetelor informative pe comune

-               culegerea informaţiilor privind proiectele, programele, investiţiile realizate

-               analiza SWOT pe sate şi comune

-               stabilirea priorităţilor de dezvoltare la nivel de comună

-               colectarea ideilor de proiecte economico-sociale şi de mediu

-               realizarea diagnozei spaţiului rural din judeţul Vaslui şi stabilirea microzonelor de dezvoltare

-               efectuarea evaluării prospective a direcţiilor de dezvoltare rurală

-               estimarea posibilităţilor de absorbţie a fondurilor europene

Rezultate:

-               Caietul Documentar al Comunei – completat de 84 administraţii publice locale

-               Chestionarul completat de 2.530 respondenţi

-               Volumul „Posibilităţi de dezvoltare a României prin programe şi fonduri de la Uniunea Europeană” coordonator: Bohatereţ V.M., Editura Terra Nostra Iaşi, 2007, 500 pag.

-               84 de studii privind  Evaluarea prospectivă a dezvoltării economico-sociale, orizont 2015 – a fiecărei comune din judeţul Vaslui şi a oraşelor cu zone rurale, 84 studii x 180 pag./studiu=15.120 pagini de studiu

-               Ghidul „Tipuri de proiecte eligibile pentru spaţiul rural (2007 – 2013). Programe, axe, măsuri, submăsuri, domenii, activităţi, acţiuni” – se regăseşte în fiecare studiu

-               Ghidul  pentru comunităţi în vederea valorificării rezultatelor cercetării

-               Zonarea dezvoltării economico-sociale a judeţului Vaslui

-               Centralizarea proiectelor identificate pe programe, axe şi măsuri

Impact:

Studiile realizate au permis beneficiarului direct, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui, să canalizeze eforturile de promovare a fondurilor europene direct către beneficiarii ţintă, mărind astfel eficienţa absorbţiei fondurilor.

ID-ul proiectului
Contract nr. 7038/24.11.2006
Sursa de finantare
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Valoarea totala a proiectului
120.000 lei
Perioada de implementare
2006-2008
Institutia coordonatoare
Academia Română, Filiala Iaşi Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Colectivul de Economie Rurală
Director de proiect/coordonator proiect
dr. ec. Valentin Mihai Bohatereţ
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

Responsabil ştiinţific proiect:     dr. ec. Krisztina Melinda Dobay

Colectivul de cercetare:

dr. ec. Valentin Mihai Bohatereţ, cercetător ştiinţific  principal gradul I

dr. ec. Krisztina Melinda Dobay, cercetător ştiinţific principal gradul II

dr. ec. Petru Ivanof, cercetător ştiinţific principal gradul III

dr. ec. Daniela Matei, cercetător ştiinţific principal gradul III

drd. ing. Ioan Sebastian Brumă, cercetător ştiinţific

drd. ec. Lucian Tanasă, asistent cercetare