Promovarea convergentei regionale – potentarea retelei stiintifice in domeniul dezvoltarii rurale

Scopul proiectului: cunoaşterea domeniilor de studiere a ruralului în ţări nou integrate în UE - Polonia şi Ungaria - şi a unei ţări cu o vechime mare în UE – Marea Britanie - care au reuşit să absoarbă fondurile comunitare prin Proiectul Cadru 6 cât şi a formelor instituţionale concretizate în  reţelele de cercetare, care au reuşit să aibă eficienţă socială datorită  promovării, realizării şi implementării proiectelor/programelor concentrate pe spaţiul rural în profil regional.

Obiectivele generale ale proiectului:

-               schimbul de experienţă privind cercetarea ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale între instituţiile CDI cu preocupări în acest domeniu din noile state membre ale UE (Ungaria şi Polonia) şi cele din România;

-               cunoaşterea caracteristicilor instituţionale ale reţelelor de cercetare specializate în dezvoltare rurală;

-               stabilirea unor arii de convergenţă ştiinţifică între cercetarea rurală din cele 3 ţări şi România.

Principalele activităţi desfăşurate de către ICES „Gh. Zane”, CER au fost:

-               organizarea sesiunii ştiinţifice naţionale “Cercetarea ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale. Realizări, aşteptări, perspective” - 12-14 iulie 2007, Gălăneşti, judeţul Suceava, Casa de Creaţie a Academiei Române, cu masa rotundă intitulată „Promovarea  convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice în domeniul dezvoltării rurale”

-               participarea la Conferinţa internaţională „Values and Challenges in Designing the European Rural Structures. Research Networks Experience” - a 5-a Conferinţă a European Rural Development Networks – 13-16 septembrie 2007, Sinaia/Cumpătu cu comunicarea „Rural Development Networks in the North-Eastern Region of Romania” – d-na Dobay Krisztina Melinda

-               deplasare în străinătate - Marea Britanie - s-a efectuat în perioada 25-30 octombrie 2007 şi 24-27 martie 2008 la The Scottish Agricultural College Edinburgh (SAC). Din partea Academiei Române, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” a participat drd. ing. Brumă Ioan Sebastian (2007)  şi    d-na dr. ec. Krisztina Melinda Dobay (2008)

-               organizarea conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională “Evaluarea prospectivă a spaţiului rural. Experienţe europene” - 20-21 martie 2008, Vaslui, Hotel Europa, cu atelierul de lucru  „Posibilităţi de dezvoltare a reţelelor de cercetare rurală cu institutele de cercetare din state membre ale Uniunii Europene”

ID-ul proiectului
CEEX-M3-C3-12413 contract nr. 124/2006
Sursa de finantare
MEC-ANCS
Valoarea totala a proiectului
33.574 lei
Perioada de implementare
2006-2008
Institutia coordonatoare
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
Director de proiect/coordonator proiect
dr. ec. Violeta Florian
Institutii partenere/Unitatile participante
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
Academia de Studii Economice, Centrul de cercetări, analize şi politici regionale, Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

dr. ec. Dobay Krisztina Melinda - responsabil ştiinţific proiect

dr. ec. Bohatereţ Valentin-Mihai – cercetător/specialist

drd. ing. Brumă Ioan Sebastian – administrator bază date