Evaluarea stadiului actual si a potentialului de dezvoltare a productiei legumicole ecologice in zona de Nord Est a Romaniei – PRODLECO

              Scopul proiectului: cunoaşterea stadiului actual de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice şi a posibilităţilor fermelor legumicole de a trece la sistemul ecologic de producţie.

            Obiectivele generale ale proiectului:

•Evaluarea resurselor de cadru natural, economic şi social pentru realizarea conversiei la producţia legumicolă ecologică.

•Studiul atitudinii şi preferinţelor consumatorilor şi producătorilor faţă de producţia legumicolă ecologică.

•Studiul principalilor factori de risc din producţia legumicolă ecologică.

•Studiu de caz referitoare la procesul de conversie la producţia legumicolă ecologică.

•Elaborarea conceptuală şi proiectarea modelelor de trecere (conversie) la producţia legumicolă ecologică.

ID-ul proiectului
CEEX P-CD nr 31/12.01.2006
Sursa de finantare
MEC-ANCS
Valoarea totala a proiectului
250.000 lei
Perioada de implementare
2006-2008
Institutia coordonatoare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
Director de proiect/coordonator proiect
Prof. univ. dr. Neculai Munteanu
Institutii partenere/Unitatile participante
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (U.Ş.A.M.V.) Iaşi
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Bacău
Institutul de Cercetări Biologice (I.C.B.) Iaşi, filiala INCDSB Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

dr. ec. Bohatereţ Valentin-Mihai – responsabil ştiinţific proiect pentru ARFI/ICES

ing. drd. Brumă Ioan Sebastian – cercetător/specialist

drd. Matei Daniela – responsabil economic proiect