PROGRAMUL VII DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL, Proiectul 7.2. Strategii si politici de economie agrara si dezvoltare rurala

Responsabil de proiect: Krisztina Melinda Dobay

Tema 7.2.1. Cercetări privind aspecte socio-economice în spaţiul rural

Responsabil de temă: Krisztina Melinda Dobay 

  1. Lucrare fazială 2016: Studii privind egalitatea de gen în spaţiul rural, autor: Krisztina Melinda Dobay

Tema 7.2.2. Cercetări privind utilizarea resurselor funciare

Responsabil de temă: V.M. Bohatereţ

  1. Lucrare fazială 2016: Tipologia exploataţiilor agricole în Moldova, autori: V.M. Bohatereţ şi I.S. Brumă
  2. Lucrare fazială 2016: Grădini intravilane rurale. Delimitări conceptuale, studii de caz şi module de dezvoltare, autori: V.M. Bohatereţ, I.S. Brumă şi L. Tanasă

Tema 7.2.3. Tendinţe privind evoluţia economico-socială a spaţiului rural în Regiunea de Dezvoltare Nord Est

Responsabil de temă: Daniela Matei

  1. Lucrare fazială 2016: Activităţile economice rurale în judeţul Botoşani. Evaluări şi perspective, autor Daniela Matei

Tema 7.2.4. Cercetări privind Lanţurile Logistice Agroalimentare Scurte

Responsabil de temă: I.S. Brumă

  1. Lucrare fazială 2016: Evaluarea potenţialului de dezvoltare a Lanţurilor Logistice Agroalimentare Scurte în judeţul Neamţ, autori: I.S. Brumă, L. Tanasă şi S. Doboş

 Tema 7.2.5. Cercetări privind dezvoltarea cicloturismului în Carpaţii Orientali

Responsabil de temă: L. Tanasă  

  1.  Lucrare fazială 2016: Cartarea potenţialului cicloturistic în Munţii Suhard şi Călimani, autor: L. Tanasă
Perioada de desfasurare
2016 - 2020