Creativitate si Personalitate. Manifestari creative in societate si educatie

Creativitate - Afis conferinta

Departamentul Psihologie-Pedagogie, al Institutului ”Gh. Zane”, Filiala Iași a Academiei Române organizează conferința Creativitate și Personalitate. Manifestări creative în societate și educație

Conferința va avea loc pe data de 20 mai, 2016, ora 9.00, în sala de conferințe a Institutului ”Gh. Zane”, Iași, str. Codrescu nr. 2.

Tematica propusă abordează procesul complex al creativității și rolul său în dezvoltarea personalității și totodată, specificul creativității la nivel social și educativ.

Anexăm documentele oficiale ale conferinței. Poate fi consultat și site-ul conferinței:

http://home.acadiasi.ro/en/content/creativity-and-personality

http://annualconferenceacad.webs.com

Conferința este indexată în baza de date internațională.

Evenimentul științific dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române.

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

  • Definirea conceptului de ”creativitate” interpretat la diferite niveluri de manifestare: social, educativ, individual. Delimitarea teoretică a diferențelor dintre creativitate, inovație, invenție și descoperire.
  • Descrierea etapelor ce compun procesul complex al creativității (germinare, insight, elaborare și valorizare a produselor create). Abordarea procesului creativității din diferite perspective teoretice: psihanaliza, behaviorismul, teoria umanistă etc.
  • Analiza diverselor manifestări creative ce au loc la nivelul societății (manifestări culturale, artistice, terapia prin artă, invenții și inovații etc.) și al educației (intervenția prin artă în școală, diferite activități creative).
  • Prezentarea factorilor care stimulează creativitatea dar și a celor care blochează intenția creatoare. Propunerea unor proiecte de implementare a creativității ca obiectiv educativ în procesul de formare a elevilor. Implicarea școlii în dezvoltarea abilităților creative prin activități artistice inedite.
  • Sublinierea ideii că procesul creativității este esențial în definirea unei personalități moderne, capabilă de adaptare continuă la noi condiții și conjuncturi și capabilă totodată, să aducă o contribuție personală la optimizarea acesteia.
  • Lucrările pot prezenta așadar, aspecte diverse privind procesul creativității, interpretate fie din punct de vedere psihologic, pedagogic, social-cultural sau artistic. Sunt invitați să participe cadre didactice și cercetători, psihologi, psihoterapeuți și studenți interesați de această tematică.

Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

DEADLINES

15 of April, 2016 – for sending title and abstract in English (up to 250 words and 3 keywords):

22 of April, 2016 - acceptance of papers.

29 of April, 2016 – for sending full papers (8 to 10 pages, font Times New Roman - 12, format A4, fully justified, margins Normal. Bibliography: author, year, title, editor.)  

We ask participants to comply with the deadlines for submitting materials.

All documents will be sent electronically to the following e-mail:

acadconference@yahoo.ro  or

marinela.rusu@ices.acadiasi.ro     

The papers will meet the proposed theme and must not have been previously published.

Each author can participate with a maximum of two papers.

CONTACT:

Romanian Academy, Iasi Branch - Institute of Economic and Social Research, "Gh. Zane", Str. T. Codrescu, nr. 2, cod 700481.

Ph.D. researcher, pr. grd. II, Marinela Rusu

Mobile: 004 0749252992

e-mail: acadconference@yahoo.ro

           marinela.rusu@ices.acadiasi.ro

The conference is registered in the international database (BDI).

COMITETUL DE ORGANIZARE: 

Marinela Rusu, cercet. șt. grd. II, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

Marilena Doncean, cercet. șt. grd. III, dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

Adrian Liviu Măgurianu, cercet. șt. grd. III, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

Eugenia Maria Pasca, prof. univ. dr., Univ. de Arte ”G. Enescu” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).

Tatiana Bularga, conf. univ., Univ. de Stat ”Alecu Russo”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Bălți, Republica Moldova.

Magdalena Lazăr, secretariat, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

COMITETUL STIINTIFIC:

Teodor Dima, prof. univ. dr., membru al Academiei Române, director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

Constantin Cucoș, prof. univ. dr., director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași.

Maria Urmă, prof. univ. dr., decan al Facultății de Arte Vizuale și Design, Univ. de Arte ”George Enescu”, Iași.

Valentina Pritcan, prof. univ., Univ. de stat ”Alecu Russo”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Bălți, Republica Moldova.

Eugenia Maria Pașca, prof. univ. dr., director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Univ. de Arte ”George Enescu”, Iași.

Monica Albu, cercet. grd. I, dr., Institutul de istorie G. Barițiu, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca.

Constantin Tofan, prof. univ. dr., Univ. de Arte ”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași.

Petru Bejan, prof. univ. dr., șeful Departamentului de Filozofie, Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Filozofie și Științe Politice.

Tatiana Comendant, conf. univ. dr., prorector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Rep. Moldova.

Lena-MarieLun, cercet. dr., Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italia.

Carmen Palhau Martins, asist. cercet., Bournemouth University, Marea Britanie.
Christian Maurer, prof. univ. dr., IMC Fachhochschule Krems, Austria.
Tamara Mitrofanenko, drd., Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria.

Gabriela Benescu, conf. univ. dr., Univ. de Arte”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași.

Marina Caliga, lector univ. drd., Universitatea de Arte ”Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova.

Marinela Rusu, cercet. șt. grd. II, dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

Ioana Olaru, lector univ. dr., Univ. de Arte”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași.

Emilia Moraru, prof. univ. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Rep. Moldova.

ORGANIZATOR:

Romanian Academy,  Iasi Branch - Institute of Economic and Social Research, "Gh. Zane", Department of Psychology and Pedagogy,”Gh. Zane”.

Co-organizatori:

Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Univ. de Arte ”G. Enescu” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Univ. de Stat ”Alecu Russo”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Bălți, Republica Moldova

Institutul de istorie G. Barițiu, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca

Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, Iași.

- See more at: http://home.acadiasi.ro/en/content/creativity-and-personality#sthash.wM71ewAY.dpuf

 

Institutii organizatoare
Institutul de Cercetari Economice si Sociale „Gh. Zane”
Comitet de organizare