Societatea Bazata pe Cunoastere - cercetari, dezbateri, perspective

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea doctorilor, absolvenţi după anul 1999, specializați în filosofie, stiinţe sociale și umaniste sau știinţe exacte (care doresc să abordeze teme de cercetare, specifice filosofiei știinţei, epistemologiei și metodologiei), pentru a urma o cariera în cercetare prin îndrumare, finanţare și promovare într-un cadru instituțional modern, adaptat cerinţelor europene privind cercetarea.

Îndrumarea tinerilor cercetători va avea efecte pe termen mediu și lung prin înalt-calificarea resurselor umane care, prin promovare adecvată, își vor putea disemina rezultatele muncii lor integrandu-se în mediul cercetării europene aflat în strânsă legătură cu necesitățile actuale ale societății.

Acest obiectiv poate fi atins doar prin crearea unui cadru instituțional adecvat care să faciliteze accesul la informație de ultima actualitate, promovarea rezultatelor și implementarea acestora. Constituirea cadrului institutional modern amplifică beneficiile proiectului pe termen mediu și lung prin facilitarea accesului la informații și la rezultatele cercetării a specialiștilor cât și a publicului larg.

Pentru îndeplinirea obiectivului general sunt necesare următoarele obiective specifice:

1. Realizarea unui centru de cercetări inter-disciplinare de impact național și internațional în cadrul căruia bursierii să găseasca un mediu modern, european, propice cercetării și formării ca cercetatori. În cadrul centrului ei vor putea avea acces la informație (cărți, baze de date), consiliere și formare.

2. Susținerea cercetătorilor la început de cariera și formarea unei echipe de cercetare interdisciplinară capabilă să facă față cerințelor unei cercetări moderne, europene. Aceasta se va realiza printr-o selecție riguroasă, urmate de programe de training, consiliere și coordonare.

3. Îmbunătățirea accesului la informații prin sistematizarea bazei de date existente (cărți, reviste, baze de date) și extinderea acesteia. Va fi creat un centru (biblioteca) deschis tuturor celor interesați de cercetarea din domeniu. Prin achizitionarea de informații actuale din domeniu se va realiza integrarea informațională.

4. Consolidarea colaborărilor internaționale cu scopul realizarii schimbului de experiență, a importului de know-how, a realizării unei convergențe tematice cu cercetarea științiifică europeana din domeniu și a promovării internaționale a proiectului și instituțiilor.

5. Promovarea și implementarea eficientă a rezultatelor cercetării din domeniu, atât la nivel intern cât și internațional, prin organizarea de conferințe internaționale, participarea la conferințe internaționale, publicarea de cărți în limba română și limbi de circulație internaționale, publicarea de articole în reviste românești și străine, realizarea unei reviste la nivelul celor internaționale acreditate și consolidarea legăturilor cu necesitățile actuale ale spațiului epistemic.

ID-ul proiectului
POSDRU/89/1.5/S/56815
Sursa de finantare
POSDRU
Perioada de implementare
2010 - 2013
Institutia coordonatoare
ICES „Gh. Zane”, Academia Romana, Filiala Iasi
Director de proiect/coordonator proiect
Nicu Gavriluta
Institutii partenere/Unitatile participante
Academia Romana
Echipa din partea CER/Functia in cadrul proiectului

Management

NICU GAVRILUŢĂ
Manager de proiect

DAN GABRIEL SÎMBOTIN
Asistent manager
 

Coordonare activitate științifică

TEODOR DIMA
Coordonator activitate editorială

CORNELIA MARGARETA GĂŞPĂREL
Coordonator al activității de cercetare, convergență tematică, analiză pragmatică şi implementare a rezultatelor

ROMICĂ SEBASTIAN COZMA
Consilier probleme de cercetare

LUCIA CORINA DIMA-COZMA
Coordonator activitate tutorială

IRINA FRASIN
Coordonator al activităţilor de colaborare internaţională

CODRIN VASILIU-DINU
Coordonator activitate de promovare şi relaţii publice
 

Coordonare activitate științifică

Partener 2, Universitatea de Nord din Baia Mare

DANIELA DUNCA
Coordonator activităţi pentru Partener 2

PETRU DUNCA
Responsabil implementare proiect pentru Partener 2
 

Coordonare financiară

MEDA GÂLEA
Responsabil finanaciar

GIORGIANA DONCEAG
Referent monitorizarea activităţilor

MARGARETA MUNTEANU
Contabil

Consiliere juridică

MIHAI LUPU
Consilier juridic
 

Secretariat

MARIA MAGDALENA LAZĂR
Tehnoredactare şi culegere computerizată text