ETIC ȘI ESTETIC Modelare personală prin artă, VOL. II, 2015

Imagine
ETHICS AND AESTHETICS
VOLUM COLECTIV, 2015
Editori
coordonator MARINELA RUSU
Anul aparitiei
2015

              Acest volum, dedicat subiectului ”artă și educație” are ca obiectiv prezentarea unor multiple argumente ce susțin ideea că educația prin artă – realizată în școală sau societate - contribuie la modelarea personalității, influențând auto-cunoașterea dar și comportamentul inter-relațional.

             Arta reflectă valorile morale dar în același timp, oferă, la rândul ei, o educație morală celui ce receptează opera de artă. Sunt prezentate proiecte privind o nouă orientare în educație: intervenția prin artă în procesul educativ, cu un important rol în modelarea personalității elevilor.

            Creația artistică aduce în discuție valorile umane, etice sau non-etice, morale sau imorale, îmbogățește experiența subiectivă și contribuie la conștientizarea diferențelor între benefic și distructiv, între imoralul acceptabil, moderat și cel inacceptabil. Esteticul posedă relevante merite etice și tocmai de aceea, contribuie direct la o diversificare emoțională, la dezvoltarea empatiei și a sensibilității personale. Arta ne împrospătează registrul perceptiv, ne revelează ceea ce este esenţial, exemplar sau expresiv în lume şi viaţă, având un rol formativ-educativ.

Tipul publicatiei stiintifice
Editura
ARS LONGA, Colectia ACADEMICA
ISBN
978-973-148-205-7