ROLUL REPREZENTĂRILOR MENTALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII

reprezentări mentale, personalitate, cogniţie, dezvoltare, informaţie

Sesiune știintifica

Eveniment științific dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române.

Sesiunea ştiinţifică va avea loc pe data de 25 martie, 2016, ora 9.00, în sala de conferințe a Institutului ”Gh. Zane”, Iași, str. Th.Codrescu nr. 2.

Ediția I

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

  • Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a tematicii reprezentărilor mentale și sociale.
  • Propunerea de noi modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a reprezentărilor mentale.
  • Identificarea componentelor și modului de funcționare a sistemului uman de procesare a informaţiei din diverse perspective
  • Înțelegerea cogniţiei umane din diverse perspective: psihologică, filosofică, sociologică etc.

 

Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică.

TERMENE LIMITĂ

15 martie, 2016 - Trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba română și engleză (până la 250 de cuvinte și 5 cuvinte cheie).

25 martie, 2016 - Trimiterea lucrărilor in extenso (între 8 și 10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri)

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail:

ceausufelicia@yahoo.com 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Felicia Ceaușu, cercet. șt. grd. III, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

Aurora Hriţuleac, cercet. șt. grd. III, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

 

Adrian Liviu Măgurianu, cercet. șt. grd. III, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

George Ceauşu, conf. dr., UniversitateaAl.I.Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Co-organizatori:

Univ. ”Al. I. Cuza”, Iasi: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Organizatori: 

Academia Română, Filiala Iași - Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, Secția Psihologie-Pedagogie.

Domenii de interes
Institutii organizatoare
Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași
Comitet de organizare
Telefon
Email
ceausufelicia@yahoo.com