Tanasa Lucian

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific III

 

Lucian Tanasă este absolvent al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2004, obţinând diploma de doctor în agronomie în anul 2012, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, pe baza lucrării intitulate „Studii privind optimizarea managementului şi marketingului în turismul rural din judeţul Neamţ”.

Începând cu anul 2007 este cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Colectivul de Economie Rurală, activitatea sa ştiinţifică focusându-se, în principal, pe dezvoltarea spaţiului rural prin publicarea a unei cărţi de unic autor, a peste 60 articole ştiinţifice, precum şi participarea la numeroase conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Din anul 2005 are preocupări în conceperea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană în domeniul cercetării fundamentale (8 proiecte), precum şi pe problematica dezvoltării comunităţilor rurale (peste 15 proiecte implementate pentru beneficiari privaţi) şi dezvoltarea spiritului antreprenorial - activitate de instruire și consultanță (2 proiecte).

În perioada mai 2014 – septembrie 2015 a beneficiat de bursă postdoctorală în cadrul proiectului “Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)” POSDRU/159/1.5/S/133675, beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi. Proiectul individual de cercetare a fost intitulat ”Lanțul logistic agroalimentar scurt - element inovator în dezvoltarea turismului rural românesc în contextul crizei economice actuale de pe piețele emergente”. 

Profil Social Media