Ioan Sebastian Bruma

Titlu Stiintific
Cercetator Stiintific III

Brumă Ioan Sebastian, absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Agricultură, promoţia 2003  a obţinut diploma de doctor în Agronomie în anul 2012, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, pe baza lucrării cu titlul „Cercetări privind economia producţiei de legume ecologice în exploataţiile agricole individuale din bazinele legumicole din Moldova”. Din anul 2004 este cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Colectivul de Economie Rurală.

În perioada mai 2014 – septembrie 2015 a beneficiat de bursă post doctorală în cadrul proiectului  Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675, beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi. Proiectul propriu de cercetare a fost intitulat „Agricultura ecologică în ţările emergente din Uniunea Europeană. Evaluări şi tendinţe”.

În cei peste zece ani de activitate de cercetare, dr. ing. Brumă Ioan Sebastian a participat la numeroase sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat un număr de peste 60 articole ştiinţifice, precum şi două volume de autor, „Tehnologii ecologice pentru producţia vegetală şi creşterea animalelor” şi „Economia  producţiei de legume ecologice în Moldova. Cercetare tematică” sub egida  editurii „Terra Nostra”, Iaşi.

Profil Social Media
Bloguri si site-uri