Colectivul de Economie Rurala

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Colectivului de Economie Rurală are drept obiectiv principal fundamentarea principiilor, modalităţilor şi direcţiilor de dezvoltare rurală în contextul alinierii României la cerinţele şi standardele Uniunii Europene fiind concretizată în cercetările fundamentale privind spaţiul rural reflectate prin monografii, cercetări istorice și istoriografice, studii comparative, prospecţiuni şi previziuni rurale, prognoze şi strategii, cercetări complexe interdisciplinare etc.

Domeniile de cercetare/Ariile de interes:

 • Structuri agricole instituţionale şi de producţie:
  • proprietate funciară,
  • exploataţii agricole,
  • structuri asociative,
  • instituţii rurale etc.;
 • Dezvoltarea agriculturii durabile, conservarea mediului şi a biodiversităţii:
  • gestionarea resurselor agricole naturale,
  • zonarea producţiei agricole,
  • sisteme performante de producţie agricolă,
  • managementul resurselor naturale,
  • agricultură ecologică,
  • eco-economie,
  • management şi marketing agricol,
  • procesarea producţiei agricole,
  • lanţurile logistice agroalimentare scurte,
  • arii naturale protejate etc.;
 • Economie rurală non-agricolă:
  • economie tradiţională,
  • economie locală,
  • meşteşuguri,
  • turism, turism rural, agro-turism, cicloturism,
  • servicii etc.;
 • Dezvoltare rurală sustenabilă:
  • infrastructuri,
  • sisteme instituţionale,
  • structuri sociale şi administrative,
  • capital uman rural, forță de muncă, migrația populației
  • egalitatea de gen,
  • antreprenoriat,
  • capital social, rețele sociale bazate pe cunoaștere, web rural,
  • dezvoltare comunitară,
  • dezvoltare locală,
  • economie socială, 
  • standard de viaţă în mediul rural,
  • aspecte economico-sociale ale spaţiului rural, inegalități economico-sociale,
  • programe de finanţare privind dezvoltarea spaţiului rural etc.