Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive

Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive functioneaza in cadrul Institutului de Cercetari Economice si Sociale “Gh.Zane” al Academiei Romane, Filiala Iasi, ca suport practic si teoretic pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale.

În cadrul acestui departament se desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:

– activitati de cercetare stiintifice fundamentale si aplicate;
– activitati de formare si specializare a resursei umane in cadrul filialei si al institutelor componente;
– activitati de asistenta pentru promovarea institutionala a filialei si a institutelor componente.

In termenii ideologiei pe care si-o propune acest departament, intelegem prin tehnologii discursive digitale totalitatea instrumentelor multimedia de administrare a informatiei prin formulare digitala si expunere discursiva. Totodata, întelegem prin activitatea de cercetare totalitatea actiunilor conjugate specifice de investigare epistemica, explorare hermeneutica si implementare institutionala a acestor tehnologii.

Componenta de cercetare îsi propune urmatoarele obiective:

1. Cercetarea interdisciplinara a discursurilor multimedia si a impactului lor asupra spatiului social.
2. Hermeneutici aplicate asupra relatiei dintre semiotica si retorica discursurilor multimedia.
3. Teoretizarea si investigarea critica a produselor artistice de expresie digitala.
4. Cercetarea epistemologica a conceptelor frundamentale ale fenomenului internet.
5. Cercetare exploratorie asupra managementului si administrarii informatiei.

Componenta de formare a resursei umane îsi propune urmatoarele obiective:

1. Dezvoltarea culturii de promovare in randul cercetatorilor Filialei Iasi a Academiei Romane in vederea constientizarii acestora cu privire la necesitatea cresterii gradului de impact al rezultatelor cercetarii stiintifice.
2. Dezvoltarea resursei umane prin organizarea de workshop-uri formative pe probleme practice cum ar fi: constructia de site-uri si bloguri stiintifice, realizarea pachetelor de promovare a conferintelor, prezentarea cu ajutorul slide-urilor si a posterelor si asa mai departe.
3. Stimularea formarii grupurilor de lucru in cadrul institutelor pentru dezvoltarea promovarii si vizibilitatii institutionale.

Componenta de promovare institutionala isi propune urmatoarele obiective:

1. Dezvoltarea vizibilitatii academice prin practici specifice de promovare institutionala.
2. Dezvoltarea factorului de impact al cercetarii stiintifice prin tehnici specifice de promovare.
3. Dezvoltarea managementului informatiei prin constructia de baze de date suport.
4. Asistenta partiala sau totala pentru branding si rebranding institutional.
5. Dezvoltarea si implementarea practicilor de promovare a proiectelor de cercetare.
6. Integrarea componentelor de promovare în proiectele de finatare.